Fortress Fund satser på Versiro: – Vi hjelper kraftprodusenter med å håndtere usikkerhet i strømmarkedet

Daglig leder i Fortress Fund, Lorenzo Ruscelli (fra venstre), har stor tro på Versiro-gründerne, Simon Risanger og Markus Löschenbrand. Alle foto: Mari K. Buckholm

Programvareselskapet Versiro vil få fart på energiomstillingen ved hjelp av en AI-basert løsning som bistår produsenter av fornybar energi med å ta smarte valg.

– Mens vi skrev doktorgrad observerte vi en teknologisk utvikling innen produksjon av fornybar energi, hovedsakelig sol og vind. Men fordi sol- og vindkraft er ferskvare finnes det mye usikkerhet og man får mye større uforutsigbarhet i kraftsystemet. Den uforutsigbarheten må planlegges bedre dersom man er kraftprodusent, forteller Simon Risanger, daglig leder (CEO) i Versiro.

Oppstartsselskapet ble stiftet for halvannet år siden som et resultat av observasjonen Risanger og medgründer Markus Löschenbrand gjorde da de jobbet med sine respektive doktorgrader ved NTNU, innen henholdsvis industriell økonomi og industriledelse og elkraftteknikk. I arbeidet med å kommersialisere forskningen sin, skapte de Versiro.

– Vi har en realistisk tilnærming til den grønne omstillingen fordi vi går direkte til produsentene og sier at de kan få bedre økonomiske resultater hvis de utnytter fornybar energi og fleksibilitet bedre, påpeker Löschenbrand, som er Versiros tekniske leder (CTO).

Kunstig intelligens i sentrum

Kort fortalt tilbyr selskapet en plattform basert på kunstig intelligens (AI) som hjelper produsenter av fornybar kraft med hvordan de bør planlegge når det er usikkerhet i pris og produksjon.

– Løsningen er en egenutviklet AI-modell som tar inn mye data; alt fra fundamental data om kraftsystemet, hvordan strømmen flyter osv., til fundamental data for været, hva er prognoser på fornybar energi, temperatur osv., og fra kraftmarkedet. Basert på det, lager vi en representasjon på hvordan usikkerheten er i markedet. Ved hjelp av den, er det mulig å lage en optimal plan for hvordan du bør forvalte din portefølje som kraftprodusent, forklarer Risanger.

Versiro hjelper kraftprodusenter med å håndtere usikkerhet i markedet. Her forteller gründerne om sin løsning i møte Fortress Fund-investorene.

I dag har Versiro et produkt som er klart for å testes i markedet. Tre av de ti største kraftprodusentene i Norge er piloter for deres betaversjon. Responsen så langt har vært svært positiv.

– Vi krever lite integrasjon i deres interne systemer for å komme i gang og de høster godene av å bruke vår løsning veldig raskt. For eksempel klarer vannkraftprodusentene å utnytte vannet sitt mer effektivt, sier Risanger.

Fondsjefen spår suksess

Ifølge daglig leder i Fortress Fund, Lorenzo Ruscelli, scorer Versiro høyt på mange av faktorene fondets investeringskomité ser etter.

– De har et bra team som kommer fra teknologi og naturvitenskap og har i tillegg forretningsteft. Jeg syns også vår kompetanse er en god match med Versiro-teamets, kommenterer Ruscelli. Han utdyper:

– De retter seg mot energimarkedet, som er stort, voksende og internasjonalt. Det er også et marked vi forstår veldig godt i Fortress Fund og vi kan derfor bidra med noe konkret.

Fortress Fund-sjef Ruscelli (til venstre) og Versiro-sjef Risanger er glade for å inngå samarbeid.

Ruscelli tror at Versiro kan skape bra med profitt, ha en effekt på miljøet og skape arbeidsplasser i Norge, som i sum betyr suksess.  

– Versiro kommer til å bli en av stjernene i fondets portefølje, understreker han.

Viktig støttespiller

Risanger og Löschenbrand er enige i at deres selskap passer godt inn i fondet. Investeringen bidrar ikke bare til at Versiro kan bygge videre på sin visjon, som går ut på å få fart på det grønne skiftet i Norge, men nettopp Fortress Fund er en viktig brikke for å få det til.

– Da vi gjorde vår investeringsrunde, vurderte vi flere investorer. Vi kom frem til at Fortress Fund, med sin kombinasjon av bransjekompetanse, folkene i fondet og tilknytning til sterke fagmiljøer innen energi, var en spesielt god match for oss. I tillegg til å hjelpe oss med kapital for å vokse, tilbyr de et stort nettverk og relevant kompetanse. Det gjør at vi kan unngå mange fallgruver – fordi vi kan lene oss på erfaring som er bygget opp fra før, påpeker Risanger.

På sikt ønsker Versiro å bevege seg utover Norges grenser og inn i det europeiske markedet.

Robert Ekrem: – Fortress Fund er en viktig investor for oss

Robert Ekrem presenterer Völurs forretningskonsept underunder Partnerkonferansen 2020. Foto: Mari K. Buckholm
Gründer Robert Ekrem presenterer Völurs banebrytende forretningskonsept under Partnerkonferansen 2020. Foto: Mari K. Buckholm

Fortress Fund investerer kapital og kunnskap i selskaper som bidrar til nye arbeidsplasser og grønn omstilling med potensial til å lykkes internasjonalt. Völur er ett av selskapene fondet har satset på.

Völurs reise startet i 2019. Samme høst deltok de i – og vant – Smart Innovation Norways intensive vekstprogram Launchpad, som den gang gikk under navnet Pangstart Gründer.

– I dag er Völur et globalt selskap med hovedkontor i Norge og kunder i både Europa og USA. Med dyp teknologi- og bransjekunnskap, har Völur skapt en optimeringsløsning som redefinerer beslutningstaking i kjøttindustrien med bruk av kunstig intelligens (AI). Völurs løsning bidrar blant annet til en mer lønnsom balanse mellom tilbud og etterspørsel, øker verdien per kilo av ferdige produkter, gir økt leveringsgrad og opptil 10 prosent høyere utnyttelse av dyr. Den optimale utnyttelsen av dyr er avgjørende for å bidra til at kjøttindustrien blir mer bærekraftig i fremtiden, forteller Robert Ekrem, gründer og daglig leder i Völur.

På nyåret landet det norske oppstartsselskapet en avtale med JBS USA, en av de største kjøttprodusentene i verden. For tiden implementerer Völur sin løsning hos giganten for å demonstrere forbedringer av slaktsortering og skjæringsplan. Målet er å sikre optimal bruk av hvert dyr på driftsnivå.

– Perfekt investeringsobjekt

Ifølge daglig leder i Fortress Fund, Lorenzo Ruscelli, er Völur et perfekt eksempel den type oppstartsselskaper fondet ønsker å investere i.

– Fortress Fund har hatt glede av å bli kjent med Robert og resten av Völur-teamet over tid. De har imponert oss med hva de har fått til og vi mener de har det som skal til for å lykkes kommersielt og samtidig kunne bidra til å redusere bransjens miljøavtrykk, sier han.

I 2019 vant Völur det intensive vekstprogrammet Pangstart Gründer, som i dag heter Launchpad. Foto: Mari K. Buckholm
I 2019 vant Völur-gründerne det intensive vekstprogrammet Pangstart Gründer (som i dag heter Launchpad) i regi av Smart Innovation Norway. Foto: Mari K. Buckholm

Ruscelli har stor tro på Völurs teknologi og følger spent med på selskapets suksess globalt.

– Investeringen vi har gjort sammen med norske investormiljøer som Startup Lab og Idekapital, samt amerikanske aktører som Fusion Fund, skal bidra til å realisere Völurs vekstambisjoner, påpeker fondsjefen.

Ville ha med Fortress Fund på laget

Ekrem er svært fornøyd med å ha nettopp Fortress Fund i ryggen som investor. Fondets tilknytning til Smart Innovation Norway og selskapets unike innovasjonsplattform er en viktig grunn.

– Fortress Fund er en god investor med flere dyktige mennesker vi har lært å kjenne over lengre tid. De er tett integrert med Smart Innovation Norway hvor vi har vært en del av økosystemet siden vi startet Völur. Dette gjorde Fortress Fund til en investor vi gjerne ville ha med på laget og vi er veldig fornøyde med samarbeidet, kommenterer han.

Gründeren opplever at investeringen er verdifull på flere måter enn bare økonomisk.

– Naturlig nok er investeringen i seg selv viktig, men Fortress Fund har også mulighet til å følge opp investeringen med nye investeringer. De har flere sterke ressurser som kan hjelpe oss med unik ekspertise innenfor både bygging av vekstselskaper og internasjonalisering, påpeker Robert Ekrem.